Отворени позиции

НЕОКОМ АД Скопје , објавува оглас за вработување за следните работни места:

 

1.  Сервис - Инженер за техничка поддршка на ИКТ опрема - без работно искуство

Завршено високо образование на ФИНКИ, ФЕИТ или друг факултет од соодветната област

Поседување на возачка дозвола за Б категорија

Активно познавање на Англискиот јазик

 

Елементарни  предзнaења кои ќе се сметаат за предност:

 • Linux, Unix, Microsoft Windows оперативни системи
 • Kомпјутерски мрежи
 • Безбедност на мрежи
 • Виртуелизација
 • Сервери
 • Системи за складирање на податоци
 • Аналогна и дигитална електроника

2.  Сервис - Инженер за техничка поддршка на ИКТ опрема - со работно искуство

Завршено високо образование на ФИНКИ, ФЕИТ или друг факултет од соодветната област

Поседување на возачка дозвола за Б категорија

Активно познавање на Англискиот јазик

 

Солидно познавање на:

 • Microsoft Windows Серверски оперативни ситеми
 • Linux/Unix оперативни ситеми
 • Kомпјутерски мрежи
 • Виртуелизација
 • Сервери
 • Системи за складирање на податоци

Пожелно е кандидатот да поседува активни сертификати од  познати светски  брендови кои се

однесуваат на горе наведените технологии.

 

3. Софтвер - Full Stack Developer  -  2 работни позиции

 

Завршено високо образование на ФИНКИ, ФЕИТ или друг факултет од соодветната област

Поседување на возачка дозвола за Б категорија

Активно познавање на Англискиот јазик

 

Солидно познавање на:

 • Принципи на објектно ориентирано програмирање
 • ASP.NET MVC и Web Forms и/или Java Spring (Maven)
 • C# и/или Java
 • MSSQL
 • JavaScript (Предонст ќе имаат кандидати што познаваат AngularJS)
 • Git, Team Foundation Services, Grunt, NodeJS

Пожелно е кандидатот да поседува активни сертификати кои се однесуваат на горе наведените технологии.

 

Потенцијалните кандидати ги очекува:

 • тимска и динамична работa
 • можност за континуирана едукација
 • придржување на работната методологија на НЕОКОМ АД.

 

Испратете CV на email адреса: job@neocom.com.mk, најдоцна до 30 Октомври 2016

Сите доставени CV – кратки биографии кои ги доставувате на job@neocom.com.mk се видливи само за овластените лица од Неоком. По истекот на огласот сите податоци (CV) ќе бидат соодветно уништени/избришани.

За сите дополнителни информации обратете се на истата email адреса.