Дигитализација

Printer-friendly versionSend by email

Дигитализацијата на документи или позната како оптичко препознавање на карактери (OCR – Optical Character Recognition) е еден од клучните предизвици поврзани со конверзија на документи и претставува мост помеѓу информациите на хартија и дигиталните информации.

За Вашата компанија да го задржи чекорот со светските трендови и технологии во областа на управување со информации и размена на документи Неоком ви нуди решение за дигитализација базирано на ABBYY софтверските производите и Fujitsu скенери за документи.

Главните придобивки од дигитализација на документи се:

 • Зголемена ефикасност на процесот на работа со документи,
 • Брз и лесен пристап до документи и информации од било каде,
 • Споделување на документи во рамки на целата компанија,
 • Заштеда на време и трошоци за рачна обработка на податоци,
 • Безбедно чување на документи со брз пристап,
 • Спречување на загуба на документите

Нашите стручни лица ќе Ви помогнат во дизајн и имплементација на најефективното решение за дигитализација вклучувајќи:

 • Анализа на потребата за скенирање на документи и понатамошна обработка,
 • Набавка на професионални скенери и  програми за скенирање и обработка на документи,
 • Имплементирање на решенија за скенирање базирани на Вашите потреби и на потребите на Вашите клиенти,
 • Обележување на документите со електронски потпис и оптичко архивирање,
 • Анализа на податоци од структурирани и неструктурирани хартиени документи со примена на OCR, ICR, OMR, баркод техники на оптичко препознавање,
 • Пренос на скенираните и дигитализираните податоци кон други софтверски апликации (ERP, CRM, и сл.),
 • Понуда на процесот на скенирање и архивирање на дигиталните податоци како надворешна услуга (Outsourcing).