Лиценциран софтвер

Printer-friendly versionSend by email

Неоком своето искуство и доверба кај корисникците го изгради со можноста да понуди и реализира целокупни сложени бизнис решенија.

Во комплетните ИТ инфраструктури покрај хардверските решенија, непоходни се и системски и апликатвни софтвери како би можело да се заокружи потребата од брзо, ефикасно и современо работење.

За таа цел Неоком има склучено патрнерки и дистибутивни договори со повеќето водечки светски компании за изработка на софтвер чии производи нудат комоплетни решениjа од сите аспекти на современотo деловно работење и можност да се користат на резлични платформи, централизирани и дистибуирани околини, интегрирани и независни платформи, како што се:

 

MICROSOFT – најоглемиот производитена на  софтверски производи наменети за домашни и  бизнис решенија.

ORACLE – Производи кои обезбедуваат комплетен, отворен и интегриран бизнис софтвер.

ABBYY – високо интелегентен софтвер за препознаванње, креирање, уредување, конвертирање и обработка на текстови.

VMware –лидер за комплетните софтверски решенија за вируализација

TrendMicro, McAfee, CA – целокупни решениа за сигурниоста на ИТ системите